Forfatter og filosof, mag.art. Jens STAUBRAND /

Author and philosopher Jens STAUBRAND

Prinsesse Maries Alle 16, 1.tv.

DK-1908 Frederiksberg C Danmark

Email: staubrand@gmail.com

Phone: +45 40 59 22 83

Wikipedia (English)

Wikipedia (Dansk)

Den Store Danske (Gyldendal)

BØGER | BOOKS

SØREN KIERKEGAARD: Efterskrift til de filosofiske smuler, ved Jens Staubrand. ISBN 9788792510204. 510 sider. Pris 300 DKK

ØREN KIERKEGAARD: Abraham's frygt og bæven, ved Jens Staubrand. ISBN 978-87-92510-23-5.196 p. Pris: 250 DKK

SØREN KIERKEGAARD Angst , ved Jens Staubrand. København 2014. ISBN 978-87-92510-19-8. 265 p. Pris: 299 dkk.

SØREN KIERKEGAARD Filosofiske smuler eller en smule filosofi, ved Jens Staubrand. København 2014. ISBN 9788792510174. 176 p. [SØREN KIERKEGAARD Philosophical crumbs or a bit of philosophy, by Jens Staubrand] Pris: 199 dkk.

Jens Staubrand: Søren Kierkegaard’s struggle to live at Frederiks Hospital in Copenhagen | Søren Kierkegaard’s kamp for livet på Frederiks Hospital i København. København 2014. ISBN 9788792510181. The book is in English and Danish, 200 p. Price 225,00 DKK.

KIERKEGAARD Mozarts Figaros Bryllup, Tryllefløjten og Don Juan, ved Jens Staubrand. København 2014. ISBN 9788792510167. [KIERKEGAARD ​​Mozart's The Marriage of Figaro, The Magic Flute, and Don Giovanni, by Jens Staubrand - the book is in Danish] 176 p. Vejl. pris 200,00 DKK

KIERKEGAARD Aforismer, Essay om kedsomhed, Essay om sorg hos tre kvinder, ved Jens Staubrand. København 2014. ISBN 9788792510143. [KIERKEGAARD Aphorisms, Essay on boredom, Essay on the mourning of three women, by Jens Staubrand - the book is in Danish] 160 p. Vejl. pris 190,00 DKK.

KIERKEGAARD I vinen er sandhed, ved Jens Staubrand, København 2013. 132 sider. Illustreret. Vejl.pris 170,00 DKK. ISBN 9788792510150. [KIERKEGAARD In wine is the truth, by Jens Staubrand – the book is in Danish]

KIERKEGAARD Gentagelsen-Gentagelsen, ved Jens Stauabrand. København 2013. 164 sider. Illustreret, vejl. pris 199,00 DKK (ISBN 978-87-92510-10-5) [KIERKEGAARD Repetition-Repetition, by Jens Staubrand – the book is in Danish]

KIERKEGAARD Kærlighedens Gerninger, ved Jens Staubrand. København 2013. 368 sider. Illustreret. Vejl. pris 299,00 DKK (ISBN 978 87 92510 12 9). [ KIERKEGAARD ​​Works of Love, by Jens Staubrand - the book is in Danish]

Kaare Weismann og Jens Staubrand: ’Søren Kierkegaards sygdom og død. Havde han Potts paraplegi?’ Særtryk fra ’Bibliotek for Læger’, 2013; 205; 314-26

KIERKEGAARD Dagbog om forførelsen af Cordelia Wahl, ved Jens Staubrand, København 2013. 224 sider illustreret, Vejl. pris 249,00 DKK (ISBN 978 87 92510 13 6). [KIERKEGAARD ​​Diary of seduction of Cordelia Wahl, by Jens Staubrand – the book is in Danish].

KIERKEGAARD Min Regine! Søren Kierkegaard og Regine Olsen – en kærlighedshistorie, ved Jens Staubrand. København 2012. 120 sider illustreret. Vejl. pris 170 kr. [ISBN 978 87 92510 11 2] [KIERKEGAARD My Regine! Soren Kierkegaard and Regine Olsen – a love story, by Jens Staubrand – the book is in Danish]

KIERKEGAARD Gift dig, gift dig ikke, du vil fortryde begge dele - og andre korte tankevækkende tekster ved Jens Staubrand. - En samling af tankevækkende tekststykker fra Kierkegaards værker. Udkommer 1. juni 2012. 2. oplag 2013. Hos alle boghandlere. [KIERKEGAARD ​​Marry, marry not, you will regret both - and other short thought-provoking texts by Jens Staubrand. - A collection of thought-provoking texts from Kierkegaard's works and papers. The book is only in Danish. On sale from the 1'st of June 2012. In alle bookshop or Internet]

KIERKEGAARD Breve og notater fra Berlin, ved Jens Staubrand, København 2012, 201 sider, paperback. Vejl pris 225 kr [ISBN 978-87-92510-07-5 ]. Hos alle boghandlere. [KIERKEGAARD Letters and notes from Berlin – the book is only in Danish. On sale in all bookshops].

KIERKEGAARD: Den første Kærlighed og andre tekster om drama, ved Jens Staubrand, København 2010, 367 sider, paperback, vejl. pris 299 kr. – Hos alle boghandlere eller via internettet [ISBN 978-87-92510-00-6]. Udkommer den 1. september 2010. [KIERKEGAARD The first Love, and other texts on drama – the book is only in Danish. Released: 1. september 2010 ].

Jens STAUBRAND: ASGER JORN - On the author ASGER JORN and his five books from the Scandinavian Institute of Comparative Vandalism and INDEX to ASGER JORN’S five books from the Scandinavian Institute of Comparative Vandalism, Copenhagen 2009 . [ ISBN 978 87 92510 06 8 ], number of pages: 207 , price: 199,00 DK

Asger Jorn aforismer og andre korte tekststykker, ved Jens STAUBRAND, København 1995 [ISBN 8721001758]. Udsolgt fra forlaget. [Asger Jorn aphorisms and other short passages – the book is only in Danish. Out of print]

Asger Jorn musik | Asger Jorn music: Niels Viggo Bentzon chamber music work ’Det banale’ [The Banal], selected and prepared texts from Asger Jorn’s writings ny Jens Staubrand. For soprano and cello. - Interesseret i en opførelse af dette Asger Jorn kammer musik værker: kontakt os venligst / Interested in a performance of this Asger Jorn chamber music works: please contact us

KIERKEGAARD Hør, hør, hør Mozarts Don Juan, ved Jens STAUBRAND, København 2009, 171 sider, paperback, vejl. pris 169 kr. – Hos alle boghandlere eller via internettet [ISBN 978 87 92510 01 3 ]. [ KIERKEGAARD Hear, hear , hear Mozart's Don Giovanni – the book is only in Danish]

KIERKEGAARD Johannes Forførerens Dagbog, ved Jens STAUBRAND, København 2009, 333 sider, paperback, vejl. pris 249 kr. – Hos alle boghandlere eller via internettet [ISBN 978 87 92510 02 0 ]. [ KIERKEGAARD Johannes The Seducer's Diary – the book is only in Danish]

KIERKEGAARD I vinen er sandhed, ved Jens STAUBRAND, København 2009, 170 sider, paperback, vejl. pris 169 kr. – Hos alle boghandlere eller via internettet [ISBN 978 87 92510 03 7 ]. [KIERKEGAARD In wine is truth – the book is only in Danish]

Jens STAUBRAND: Kierkegaard International bibliography Music works & Plays, new edition / Søren Kierkegaard International bibliografi Musikværker og skuespil, Copenhagen 2009, 200 sider, vejl pris 199 kr. – Hos alle boghandlere eller via internettet [ISBN 978 87 92510 05 1 ]. Bogen er på engelsk og dansk / in English and Danish

Jens STAUBRAND: Søren Kierkegaard’s Illness and Death / Søren Kierkegaards Sygdom og Død, Copenhagen 2009, 144 sider, vejl. pris 149 kr. – Hos alle boghandlere eller via internettet [ISBN 978 87 92510 04 4 ]. Bogen er på engelsk og dansk / in English and Danish

BØGER under planlægning | BOOKS planned

Jens STAUBRAND: Kunstneren Niels Christian Kierkegaard. - Niels Christian Kierkegaard er kendt for at havde tegnet de to mest kendet portrætter af Søren Kierkegaard; portrættet af Kierkegaard forfra, og portrættet af Kierkegaard set fra siden. Forventes at udkomme i 2012. - [Jens Staubrand: The artist Niels Christian Kierkegaard. - Niels Christian Kierkegaard is known to have drawn the two most famous portraits by Søren Kierkegaard; portrait of Kierkegaard from the front, and the portrait of Kierkegaard viewed from the side. Scheduled for publication in 2013.] - EFTERLYSNING - er interesseret i breve, malerier, tegninger, grafiske tryk relateret til Niels Christian Kierkegaard | WANTED - is interested in letters, paintings, drawings, prints related to Niels Christian Kierkegaard.

KIERKEGAARD og Emil Boesen. Breve til og fra Søren Kierkegaard og Emil Boesen & Breve fra Cornelis, ved Jens Staubrand. - Emil Boesen var Søren Kierkegaard nære ven livet igennem. Emil Boesen var som en af de få der besøgte Kierkegaard på hans dødsleje. Bogen kommer til at indeholde breve til og fra Søren Kierkegaard og Emil Boesen, samt Emil Boesens roman Breve fra Cornelis. Forventes at udkomme i 2012. - [KIERKEGAARD - and Emil Boesen . Letters to and from Soren Kierkegaard and Emil Boesen . Letters from Cornelis , by Jens Staubrand . - Emil Boesen was a close friend of Soren Kierkegaard. Emil Boesen was like one of the few who visited Kierkegaard on his deathbed . The book will contain letters to and from Soren Kierkegaard and Emil Boesen , and Emil Boesens novel Letters from Cornelis . Scheduled for publication in 2013 ]


ANDET | OTHER

Dramatisering af Kierkegaard-tekster til de to oplæsningsforetillinger:

Kierkegaard Johannes Forførerens Dagbog - oplæsningsdrama med musik

Min Kære Regine en kærlighedshistorie - oplæsningsdrama med musik.

Dramatization of Kierkegaard texts:

Kierkegaard Johannes The Seducer's Diary - recitation drama with music

My Dear Regine a love story - recitation drama with music.

Both available in all languages.

 

JENS STAUBRAND WEBSITE